לא נקבעה פגישה עבור הסטודנט

החלף ת.ז.

שעת התחלה שעת סיום מגמה שנה יועץ